8:00 - 9:00

周一至周五

+13013763982

预约(TVT体育-TVT体育app-手机版)

最新资讯

我们公司发表的最新消息

可以或许匹敌比亚迪DM-i?吉祥帝豪L 雷神Hi·X上市

TVT体育-TVT体育app-手机版 2022-04-30

可以或许匹敌比亚迪DM-i?吉祥帝豪L 雷神Hi·X上市

4月26日,吉祥旗下全新紧凑级轿车帝豪L 雷神Hi·X正式上市 ,新车是吉祥雷神智擎体系的首款轿车产物,推出Super净、Super迅以及Super睿三款车型,综合补助后售价为12.98万元-14.58万元。同时官方还暗示 ,在2022年6月25日前购车便可享受首任车主终身免费三电质保 、6年或者15万千米整车质保 ,36期0息 ;至高6000元增换购补助,首任车主3年6次免费根蒂根基调养等相干权益 。

外不雅新能源化调解

作为一台插电混动版车型,帝豪L 雷神Hi·X总体沿用了现款帝豪L的形状设计 ,不外在许多细节长进行了新能源化的调解。例如:其吊挂了吉祥全新数字流光车标,彰显了它混动车型的身份;又如,它提供有透着微蓝的极光白车色 ,也是将环保念融入到了车漆傍边。此外新车在左前翼子板处设置充了电口,并配备17寸雷霆战斧轮毂,这些都让它与燃油版帝豪L孕育发生了视觉上的差别 。

内饰配色是亮点

内饰方面 ,帝豪L雷神Hi·X一样延续了帝豪L在车内的总体样貌,不外其改换为了元气丛林双拼配色,视觉效果上更有切近年夜天然的觉得 。按照官方暗示 ,新车在内饰方面的装饰用料90%均接纳软质包裹。中控台部门,帝豪L雷神Hi·X依旧使用了10.25英寸高清液晶仪表+12.3英寸高清悬浮中控屏的组合搭配,看起来简便时尚。换挡机构则改换为雷神专属的电子挡杆 ,比拟机械挡杆更具科技将来感 ,也彰显了其插电混动车型的特质 。

配置方面,新车配备有座椅加热、72色气氛灯,可以或许带来舒服座舱气氛 ,别的针对于恶劣的空气情况,其还提供有AQS空气质量治理体系、负离子净化器 、车规级CN95空调滤芯来针对于车内空气举行清洁。

在车机互联方面,帝豪L雷神Hi·X全系标配了吉祥星河OS生态体系 ,其撑持APP智能长途节制 、智能钥匙遥控启动、FOTA云端进级等科技配置。

至于驾驶辅助相干配置上,新车在Super睿车型上搭载了540°透明底盘以及L2级智能辅助驾驶体系,此中ELKA紧迫车道连结辅助新增了对于历来车及马路边沿碰撞危害辨认功效 ,AEB-P预碰撞安全体系则新增两轮车场景辨认,进一步晋升了辅助体系的安全防护能力 。

挑战比亚迪的混动技能

动力方面,作为一款插电混动车型 ,帝豪L雷神Hi·X搭载了基于雷神动力打造的全新1.5TD涡轮增压策动机,可以输出133千瓦的最年夜功率以及290牛米的最年夜扭矩,传动体系匹配3挡混动电驱变速箱(DHT Pro) ,百千米加快可达6.9秒。据官方显示 ,新车可以在20种事情模式下举行智能切换,并可实现EV、直驱 、并联、串联四种驱动情势,其纯电续航力里程跨越100千米 ,综合续航里程可达1300千米,亏电油耗为3.8升/百千米。

编纂总结

作为雷神智擎体系的第二款产物,比拟星越 雷神Hi·X ,帝豪L雷神Hi·X的订价、定位更低,正利益在15万之内的黄金发卖价格,是以我以为它将拥有更好的时机去打击精良的销量体现 。同时吉祥智擎体系的推广事情也将更多的落到帝豪L雷神Hi·X身上 ,不知面临比亚迪DM-i家族一家独年夜的场合排场,这款全新产物可否倾覆市场呢?咱们一路期待吧 !​​​

TVT体育-TVT体育app-手机版
【读音】:

4yuè 26rì ,jí xiáng qí xià quán xīn jǐn còu jí jiào chē dì háo L léi shén Hi·Xzhèng shì shàng shì ,xīn chē shì jí xiáng léi shén zhì qíng tǐ xì de shǒu kuǎn jiào chē chǎn wù ,tuī chū Superjìng 、Superxùn yǐ jí Superruì sān kuǎn chē xíng ,zōng hé bǔ zhù hòu shòu jià wéi 12.98wàn yuán -14.58wàn yuán 。tóng shí guān fāng hái àn shì ,zài 2022nián 6yuè 25rì qián gòu chē biàn kě xiǎng shòu shǒu rèn chē zhǔ zhōng shēn miǎn fèi sān diàn zhì bǎo 、6nián huò zhě 15wàn qiān mǐ zhěng chē zhì bǎo ,36qī 0xī ;zhì gāo 6000yuán zēng huàn gòu bǔ zhù ,shǒu rèn chē zhǔ 3nián 6cì miǎn fèi gēn dì gēn jī diào yǎng děng xiàng gàn quán yì 。

wài bú yǎ xīn néng yuán huà diào jiě

zuò wéi yī tái chā diàn hún dòng bǎn chē xíng ,dì háo L léi shén Hi·Xzǒng tǐ yán yòng le xiàn kuǎn dì háo Lde xíng zhuàng shè jì ,bú wài zài xǔ duō xì jiē zhǎng jìn háng le xīn néng yuán huà de diào jiě 。lì rú :qí diào guà le jí xiáng quán xīn shù zì liú guāng chē biāo ,zhāng xiǎn le tā hún dòng chē xíng de shēn fèn ;yòu rú ,tā tí gòng yǒu tòu zhe wēi lán de jí guāng bái chē sè ,yě shì jiāng huán bǎo niàn róng rù dào le chē qī bàng biān 。cǐ wài xīn chē zài zuǒ qián yì zǐ bǎn chù shè zhì chōng le diàn kǒu ,bìng pèi bèi 17cùn léi tíng zhàn fǔ lún gū ,zhè xiē dōu ràng tā yǔ rán yóu bǎn dì háo Lyùn yù fā shēng le shì jiào shàng de chà bié 。

nèi shì pèi sè shì liàng diǎn

nèi shì fāng miàn ,dì háo Lléi shén Hi·Xyī yàng yán xù le dì háo Lzài chē nèi de zǒng tǐ yàng mào ,bú wài qí gǎi huàn wéi le yuán qì cóng lín shuāng pīn pèi sè ,shì jiào xiào guǒ shàng gèng yǒu qiē jìn nián yè tiān rán de jiào dé 。àn zhào guān fāng àn shì ,xīn chē zài nèi shì fāng miàn de zhuāng shì yòng liào 90%jun1 jiē nà ruǎn zhì bāo guǒ 。zhōng kòng tái bù mén ,dì háo Lléi shén Hi·Xyī jiù shǐ yòng le 10.25yīng cùn gāo qīng yè jīng yí biǎo +12.3yīng cùn gāo qīng xuán fú zhōng kòng píng de zǔ hé dā pèi ,kàn qǐ lái jiǎn biàn shí shàng 。huàn dǎng jī gòu zé gǎi huàn wéi léi shén zhuān shǔ de diàn zǐ dǎng gǎn ,bǐ nǐ jī xiè dǎng gǎn gèng jù kē jì jiāng lái gǎn ,yě zhāng xiǎn le qí chā diàn hún dòng chē xíng de tè zhì 。

pèi zhì fāng miàn ,xīn chē pèi bèi yǒu zuò yǐ jiā rè 、72sè qì fēn dēng ,kě yǐ huò xǔ dài lái shū fú zuò cāng qì fēn ,bié de zhēn duì yú è liè de kōng qì qíng kuàng ,qí hái tí gòng yǒu AQSkōng qì zhì liàng zhì lǐ tǐ xì 、fù lí zǐ jìng huà qì 、chē guī jí CN95kōng diào lǜ xīn lái zhēn duì yú chē nèi kōng qì jǔ háng qīng jié 。

zài chē jī hù lián fāng miàn ,dì háo Lléi shén Hi·Xquán xì biāo pèi le jí xiáng xīng hé OSshēng tài tǐ xì ,qí chēng chí APPzhì néng zhǎng tú jiē zhì 、zhì néng yào shí yáo kòng qǐ dòng 、FOTAyún duān jìn jí děng kē jì pèi zhì 。

zhì yú jià shǐ fǔ zhù xiàng gàn pèi zhì shàng ,xīn chē zài Superruì chē xíng shàng dā zǎi le 540°tòu míng dǐ pán yǐ jí L2jí zhì néng fǔ zhù jià shǐ tǐ xì ,cǐ zhōng ELKAjǐn pò chē dào lián jié fǔ zhù xīn zēng le duì yú lì lái chē jí mǎ lù biān yán pèng zhuàng wēi hài biàn rèn gōng xiào ,AEB-Pyù pèng zhuàng ān quán tǐ xì zé xīn zēng liǎng lún chē chǎng jǐng biàn rèn ,jìn yī bù jìn shēng le fǔ zhù tǐ xì de ān quán fáng hù néng lì 。

tiāo zhàn bǐ yà dí de hún dòng jì néng

dòng lì fāng miàn ,zuò wéi yī kuǎn chā diàn hún dòng chē xíng ,dì háo Lléi shén Hi·Xdā zǎi le jī yú léi shén dòng lì dǎ zào de quán xīn 1.5TDwō lún zēng yā cè dòng jī ,kě yǐ shū chū 133qiān wǎ de zuì nián yè gōng lǜ yǐ jí 290niú mǐ de zuì nián yè niǔ jǔ ,chuán dòng tǐ xì pǐ pèi 3dǎng hún dòng diàn qū biàn sù xiāng (DHT Pro),bǎi qiān mǐ jiā kuài kě dá 6.9miǎo 。jù guān fāng xiǎn shì ,xīn chē kě yǐ zài 20zhǒng shì qíng mó shì xià jǔ háng zhì néng qiē huàn ,bìng kě shí xiàn EV、zhí qū 、bìng lián 、chuàn lián sì zhǒng qū dòng qíng shì ,qí chún diàn xù háng lì lǐ chéng kuà yuè 100qiān mǐ ,zōng hé xù háng lǐ chéng kě dá 1300qiān mǐ ,kuī diàn yóu hào wéi 3.8shēng /bǎi qiān mǐ 。

biān zuǎn zǒng jié

zuò wéi léi shén zhì qíng tǐ xì de dì èr kuǎn chǎn wù ,bǐ nǐ xīng yuè léi shén Hi·X,dì háo Lléi shén Hi·Xde dìng jià 、dìng wèi gèng dī ,zhèng lì yì zài 15wàn zhī nèi de huáng jīn fā mài jià gé ,shì yǐ wǒ yǐ wéi tā jiāng yōng yǒu gèng hǎo de shí jī qù dǎ jī jīng liáng de xiāo liàng tǐ xiàn 。tóng shí jí xiáng zhì qíng tǐ xì de tuī guǎng shì qíng yě jiāng gèng duō de luò dào dì háo Lléi shén Hi·Xshēn shàng ,bú zhī miàn lín bǐ yà dí DM-ijiā zú yī jiā dú nián yè de chǎng hé pái chǎng ,zhè kuǎn quán xīn chǎn wù kě fǒu qīng fù shì chǎng ne ?zán men yī lù qī dài ba !​​​

上一篇:全新日规版日产Z售价发布,搭载3.0T双涡轮增压V6策动机,4秒破百 下一篇:#20万级SUV怎么选 领克01有话说